powrót

Szkolenia bieżące

Jako organizatorzy, współorganizatorzy oraz wykładowcy posiadamy w swoim dorobku ponad 30 seminariów oraz szkoleń tematycznych z zakresu podatków, prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa wspólnotowego, pomocy publicznej dla przedsiębiorców itp. Z powodzeniem zorganizowaliśmy dwa seminaria (w Poznaniu oraz w Berlinie) dla Kancelarii Prawnych z Niemiec - z zakresu podatków oraz kluczowych zagadnień dotyczących zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Współpracujemy w tym zakresie między innymi z:

  • Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową,
  • regionalnymi IPH,
  • Stowarzyszeniem Księgowych Polskich,
  • Konfederacją Pracodawców Prywatnych;