powrót

Siedziba kancelarii

ul. Wolności 14
13-200 Działdowo
Tel.+48 23 697 25 46
Fax+48 23 697 25 46

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 364132
NIP: 956-19-21-452